پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
سه شنبه, ۴ مهر , ۱۳۹۶
ریاست موسسه

دکتر علیرضا پورفرج

مدرک تحصیلی : دکترای (Ph.D) اقتصاد از دانشگاه مازندران
تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۷۹۵
ایمیل :pourfaraj@yahoo.com