پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
گروه اقتصاد

علیرضا پورفرج

مدرک تحصیلی : دکترای اقتصاد از دانشگاه مازندران

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۷۹۵

ایمیل : pourfaraj@yahoo.com

سمت : مدیرگروه

——-

چارت دروس رشته های گروه اقتصاد

—–

اقتصاد اسلامی – کارشناسی ارشد