سفره هايتان را با سبزى، زينت دهيد ؛ زيرا سبزى با بسم اللّه الرحمن الرحيم، شيطان را طرد مى كند. - حضرت محمد (ص) - مكارم الأخلاق، ص 176

 

نکته روز
پنجشنبه, ۲۹ تیر , ۱۳۹۶
گروه اقتصاد

علیرضا پورفرج

مدرک تحصیلی : دکترای اقتصاد  از دانشگاه مازندران

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۷۹۵

ایمیل : pourfaraj@yahoo.com

سمت : مدیرگروه

……..

 چارت رشته های گروه اقتصاد

چارت درسی اقتصاد اسلامی – کارشناسی ارشد ناپیوسته