امام صادق (ع) فرمود: هر چیزى پاداش و مزدى دارد، مگر اشکى که براى ما ریخته شود ـ که چیزى با آن برابرى نمى‏کند و مزد بى اندازه داردـ .(جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص548

 

نکته روز
گروه اقتصاد

علیرضا پورفرج

مدرک تحصیلی : دکترای اقتصاد از دانشگاه مازندران

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۷۹۵

ایمیل : pourfaraj@yahoo.com

سمت : مدیرگروه

——-

چارت دروس رشته های گروه اقتصاد

—–

اقتصاد اسلامی – کارشناسی ارشد