انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
پنجشنبه, ۲۷ مهر , ۱۳۹۶
گروه اقتصاد

علیرضا پورفرج

مدرک تحصیلی : دکترای اقتصاد از دانشگاه مازندران

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۷۹۵

ایمیل : pourfaraj@yahoo.com

سمت : مدیرگروه

——-

چارت دروس رشته های گروه اقتصاد

—–

اقتصاد اسلامی – کارشناسی ارشد