پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
اطلاعیه تغییر ساعت امتحان

به اطلاع دانشجویان میرساند با توجه به تقارن ساعت امتحان پایانی نوبت عصر نیمسال ۹۶۲  با اذان ظهر، امتحانات نوبت عصر از ساعت ۱۳ به ۱۳:۳۰ تغییر خواهد نمود .