امام صادق (ع) فرمود: هر چیزى پاداش و مزدى دارد، مگر اشکى که براى ما ریخته شود ـ که چیزى با آن برابرى نمى‏کند و مزد بى اندازه داردـ .(جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص548

 

نکته روز
اعلام نتیجه شورای موارد خاص استان – مشروطی و سنواتی نیمسال ۹۶۱

به اطلاع دانشجویان مشروطی و سنواتی نیمسال ۹۶۱ (آندسته از کسانی که پرونده آنها به شورای موارد خاص استان ارسال گردیده بود) می رساند، با توجه به اعلام نتیجه توسط آن شورا لازم است جهت اطلاع از نتیجه و انجام انتخاب واحد حضوراً و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۸ و ۹ اسفند ۹۶ به اداره آموزش مراجعه نمایید. ضمناً قبل از مراجعه می بایست با وارد شدن به سامانه آموزشی از لیست دروس ارائه شده ترم جاری، کد و نام درس را یادداشت نموده و به همراه داشته باشید.