انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
محل برگزاری کلاسهای عملی دروس تربیت بدنی نیمسال ۹۶۲

برنامه دروس عملی تربیت بدنی

لازم بذکر است شروع کلاسها از ۲۸ بهمن ۹۶ می باشد.