سفره هايتان را با سبزى، زينت دهيد ؛ زيرا سبزى با بسم اللّه الرحمن الرحيم، شيطان را طرد مى كند. - حضرت محمد (ص) - مكارم الأخلاق، ص 176

 

نکته روز
زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷-۹۶

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷-۹۶ به تفکیک مقطع

کاردانی : ۱۵ الی ۱۸ بهمن

کارشناسی : ۱۶ الی ۱۸ بهمن

کارشناسی ارشد : ۱۷ الی ۱۸ بهمن

 

لازم به توضیح است جهت فعال شدن انتخاب واحد واریز مبلغ علی الحساب الزامی می باشد