پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال ۹۶۱

قابل توجه دانشجویان گرامی

 

جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان از تاریخ ۹۶/۱۰/۰۳ به سامانه آموزشی مراجعه نمایید.

 

لازم بذکر است:

۱ . در صورت عدم همراه داشتن کارت، از ورود دانشجو به جلسه امتحان جداً جلوگیری می شود.

۲ . پرداخت بدهی و تسویه مالی همچنین انجام ارزشیابی دروس جهت دریافت کارت الزامی می باشد.