انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
اطلاعیه تکمیل ظرفیت نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ مؤسسه آموزش عالی پارسا می رساند جهت ثبت نام طبق زمانبندی ذیل اقدام نمایند.

 

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ناپیوسته

۹۶/۰۷/۲۴ الی ۹۶/۰۷/۲۷

ثبت نام الزاماً از طریق سایت www.sanjesh.org انجام می گردد.

کد رشته محل های کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

تکمیل ظرفیت آزمون سراسری

۹۶/۰۷/۲۹ الی ۹۶/۰۸/۳۰

ثبت نام الزاماً به صورت حضوری و با مراجعه به مؤسسه انجام می گردد.

هزینه خرید کارت اعتباری جهت ثبت اطلاعات در سامانه سازمان سنجش آموزش کشور ۲۰۰/۰۰۰ ریال می باشد، لذا همراه داشتن کارت بانکی عضو شتاب که رمز دوم (اینترنتی) داشته باشد الزامی می باشد.

کد رشته محل های آزمون سراسری

 

تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

۹۶/۰۸/۰۲ الی ۹۶/۰۹/۰۱

ثبت نام الزاماً به صورت حضوری و با مراجعه به مؤسسه انجام می گردد.

هزینه خرید کارت اعتباری جهت ثبت اطلاعات در سامانه سازمان سنجش آموزش کشور ۲۵۰/۰۰۰ ریال می باشد، لذا همراه داشتن کارت بانکی عضو شتاب که رمز دوم (اینترنتی) داشته باشد الزامی می باشد.

کد رشته محل های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

 

تکمیل ظرفیت کاردانی نظام جدید

۹۶/۰۸/۰۳ الی ۹۶/۰۹/۰۵

ثبت نام الزاماً به صورت حضوری و با مراجعه به مؤسسه انجام می گردد.

هزینه خرید کارت اعتباری جهت ثبت اطلاعات در سامانه سازمان سنجش آموزش کشور ۲۰۰/۰۰۰ ریال می باشد، لذا همراه داشتن کارت بانکی عضو شتاب که رمز دوم (اینترنتی) داشته باشد الزامی می باشد.

کد رشته محل های کاردانی نظام جدید

 

ضمناً یادآور می شود متقاضیان ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون سراسری، کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و کاردانی نظام جدید در هنگام مراجعه حضوری به مؤسسه مدارک ثبت نام را به همراه داشته باشند.