پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
پنجشنبه, ۲۷ مهر , ۱۳۹۶
اطلاعیه تکمیل ظرفیت نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ مؤسسه آموزش عالی پارسا می رساند جهت ثبت نام طبق زمانبندی ذیل اقدام نمایند.

 

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ناپیوسته

۹۶/۰۷/۲۴ الی ۹۶/۰۷/۲۷

ثبت نام الزاماً از طریق سایت www.sanjesh.org انجام می گردد.

کد رشته محل های کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

تکمیل ظرفیت آزمون سراسری

۹۶/۰۷/۲۹ الی ۹۶/۰۸/۳۰

ثبت نام الزاماً به صورت حضوری و با مراجعه به مؤسسه انجام می گردد.

کد رشته محل های آزمون سراسری

 

تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

زمان ثبت نام در اطلاعیه مورخ ۹۶/۰۸/۰۱ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می گردد.

ثبت نام الزاماً به صورت حضوری و با مراجعه به مؤسسه انجام می گردد.

کد رشته محل های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

 

تکمیل ظرفیت کاردانی نظام جدید

زمان ثبت نام در اطلاعیه مورخ ۹۶/۰۸/۰۳ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می گردد.

ثبت نام الزاماً به صورت حضوری و با مراجعه به مؤسسه انجام می گردد.

کد رشته محل های کاردانی نظام جدید

 

ضمناً یادآور می شود متقاضیان ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون سراسری، کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و کاردانی نظام جدید در هنگام مراجعه حضوری به مؤسسه مدارک ثبت نام را به همراه داشته باشند.