انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
محل برگزاری کلاسهای عملی تربیت بدنی نیمسال ۹۶۱

آدرس کلاسهای عملی تربیت بدنی

 

لازم بذکر است کلیه کلاسهای عملی تربیت بدنی از روز ۱۵ مهر ۱۳۹۶ برگزار می گردد.