امام صادق (ع) فرمود: هر چیزى پاداش و مزدى دارد، مگر اشکى که براى ما ریخته شود ـ که چیزى با آن برابرى نمى‏کند و مزد بى اندازه داردـ .(جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص548

 

نکته روز
برنامه کلاسی و شماره دانشجویی ورودی سال ۱۳۹۶

دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۶ (جدید)، برنامه کلاسی و شماره دانشجویی خود را از قسمت ذیل دریافت نمایید.

 

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

برنامه کلاسی کاردانی نظام جدید

 

برنامه کلاسی آزمون سراسری

 

برنامه کلاسی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

 

شماره دانشجویی