پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
اطلاعات ثبت نام پذیرفته شدگان سال ۱۳۹۶

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان سال ۱۳۹۶ مؤسسه آموزش عالی پارسا، اطلاعات ثبت نام را از قسمت ذیل دریافت نمایید.

اطلاعات ثبت نام

 

 

زمانبندی ثبت نام :

 

پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته

۱۳ الی ۱۵ شهریور ۱۳۹۶

 

پذیرفته شدگان آزمون کاردانی نظام جدید

۲۵ الی ۲۶ شهریور ۱۳۹۶

 

پذیرفته شدگان آزمون سراسری

۲۸ الی ۲۹ شهریور و ۱ الی ۲ مهر ۱۳۹۶

 

پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

۱ الی ۲ مهر ۱۳۹۶