سفره هايتان را با سبزى، زينت دهيد ؛ زيرا سبزى با بسم اللّه الرحمن الرحيم، شيطان را طرد مى كند. - حضرت محمد (ص) - مكارم الأخلاق، ص 176

 

نکته روز
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۷-۹۶ و زمان انتخاب واحد

تقویم آموزشی ۹۷-۹۶

 

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۶ به تفکیک مقطع

کاردانی : ۱۹ الی ۲۲ شهریور

کارشناسی : ۲۰ الی ۲۲ شهریور

کارشناسی ارشد : ۲۱ الی ۲۲ شهریور

 

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷-۹۶ به تفکیک مقطع

کاردانی : ۸ الی ۱۱ بهمن

کارشناسی : ۹ الی ۱۱ بهمن

کارشناسی ارشد : ۱۰ الی ۱۱ بهمن

 

لازم به توضیح است جهت فعال شدن انتخاب واحد واریز مبلغ علی الحساب الزامی می باشد