امام صادق (ع) فرمود: هر چیزى پاداش و مزدى دارد، مگر اشکى که براى ما ریخته شود ـ که چیزى با آن برابرى نمى‏کند و مزد بى اندازه داردـ .(جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص548

 

نکته روز
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۷-۹۶ و زمان انتخاب واحد

تقویم آموزشی ۹۷-۹۶

 

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۶ به تفکیک مقطع

کاردانی : ۱۹ الی ۲۲ شهریور

کارشناسی : ۲۰ الی ۲۲ شهریور

کارشناسی ارشد : ۲۱ الی ۲۲ شهریور

 

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷-۹۶ به تفکیک مقطع

کاردانی : ۸ الی ۱۱ بهمن

کارشناسی : ۹ الی ۱۱ بهمن

کارشناسی ارشد : ۱۰ الی ۱۱ بهمن

 

لازم به توضیح است جهت فعال شدن انتخاب واحد واریز مبلغ علی الحساب الزامی می باشد