امام صادق (ع) فرمود: هر چیزى پاداش و مزدى دارد، مگر اشکى که براى ما ریخته شود ـ که چیزى با آن برابرى نمى‏کند و مزد بى اندازه داردـ .(جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص548

 

نکته روز
دوشنبه, ۲۹ آبان , ۱۳۹۶
اعلام نتیجه مشروطی و سنواتی نیمسال ۹۵۲

نتایج شورای موارد خاص

 

با توجه به نامه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ شورای موارد خاص استان، برای دانشجویانی که پرونده آنها جهت بررسی به آن شورا ارسال گردیده بود مجوز ادامه تحصیل صادر شده است لذا جهت انتخاب واحد به سامانه آموزشی مؤسسه مراجعه نمایید.