سفره هايتان را با سبزى، زينت دهيد ؛ زيرا سبزى با بسم اللّه الرحمن الرحيم، شيطان را طرد مى كند. - حضرت محمد (ص) - مكارم الأخلاق، ص 176

 

نکته روز
اعلام نتیجه مشروطی و سنواتی نیمسال ۹۵۲

نتایج شورای موارد خاص

 

با توجه به نامه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ شورای موارد خاص استان، برای دانشجویانی که پرونده آنها جهت بررسی به آن شورا ارسال گردیده بود مجوز ادامه تحصیل صادر شده است لذا جهت انتخاب واحد به سامانه آموزشی مؤسسه مراجعه نمایید.