انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ۹۵۲

قابل توجه کلیه دانشجویان

 

جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ از تاریخ ۹۶/۰۳/۰۶ به سامانه آموزشی مراجعه نمایید. ضمناً جهت دریافت کارت، تسویه حساب مالی الزامی می باشد.

لازم بذکر است برای فعال شدن کارت ورود به جلسه امتحانات، فرم ارزشیابی اساتید می بایست تکمیل گردد.