انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
قابل توجه دانشجویان ارشد حسابداری و مدیریت

قابل توجه دانشجویان ارشد حسابداری و مدیریت

 

با توجه به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ در مؤسسه آموزش عالی پارسا کلیه کلاسهای روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ تعطیل می باشد.