امام صادق (ع) فرمود: هر چیزى پاداش و مزدى دارد، مگر اشکى که براى ما ریخته شود ـ که چیزى با آن برابرى نمى‏کند و مزد بى اندازه داردـ .(جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص548

 

نکته روز
اطلاعیه درس تربیت بدنی و ورزش ۱ پسران

قابل توجه دانشجویان پسر:

زمان کلاس تربیت بدنی و ورزش ۱ از روز چهارشنبه به روز سه شنبه در همان ساعت منتقل گردید. ضمناً شروع کلاسها ۲۹ فروردین می باشد.

آدرس سالن : پارکینگ ۱ سالن شهیدان نوبخت