پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
پنجشنبه, ۲۹ تیر , ۱۳۹۶
اطلاعیه درس تربیت بدنی و ورزش ۱ پسران

قابل توجه دانشجویان پسر:

زمان کلاس تربیت بدنی و ورزش ۱ از روز چهارشنبه به روز سه شنبه در همان ساعت منتقل گردید. ضمناً شروع کلاسها ۲۹ فروردین می باشد.

آدرس سالن : پارکینگ ۱ سالن شهیدان نوبخت