پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
قابل توجه دانشجویان ارشد اقتصاد اسلامی ورودی ۹۳۲

قابل توجه دانشجویان ارشد اقتصاد اسلامی ورودی ۹۳۲

به اطلاع می رساند جهت روشن نمودن وضعیت پایان نامه خود هر چه سریعتر با مدیر آموزش تماس حاصل نمایند.