پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
آدرس محل برگزاری کلاسهای عملی دروس تربیت بدنی

آدرس کلاسهای عملی تربیت بدنی

 

شروع کلاسها از تاریخ ۱۴ اسفند ۹۵ می باشد.

ضمناً آدرس و زمان شروع کلاسهای تربیت بدنی و ورزش ۱ (برادران) متعاقباً اعلام می گردد.