انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
آدرس محل برگزاری کلاسهای عملی دروس تربیت بدنی

آدرس کلاسهای عملی تربیت بدنی

 

شروع کلاسها از تاریخ ۱۴ اسفند ۹۵ می باشد.

ضمناً آدرس و زمان شروع کلاسهای تربیت بدنی و ورزش ۱ (برادران) متعاقباً اعلام می گردد.