انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
دوشنبه, ۲۹ آبان , ۱۳۹۶
قابل توجه دانشجویان ارشد فقه و حقوق ورودی ۹۴۱

قابل توجه دانشجویان :

با توجه به برگزاری جلسه کمیته تحصیلات تکمیلی گروه فقه و حقوق و بررسی پروپوزال دانشجویان، جهت دریافت نتیجه بررسی به اداره آموزش مراجعه نمایید.