امام صادق (ع) فرمود: هر چیزى پاداش و مزدى دارد، مگر اشکى که براى ما ریخته شود ـ که چیزى با آن برابرى نمى‏کند و مزد بى اندازه داردـ .(جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص548

 

نکته روز
نتایج شورای موارد خاص (مشروطی و سنواتی) ترم ۹۵۱

نتایج شورای موارد خاص

 

نکات قابل توجه

۱ – آندسته از دانشجویانی که با ادامه تحصیل آنها از نیمسال ۹۵۲ موافقت شده است جهت انتخاب واحد از تاریخ ۱ الی ۴ اسفند به سامانه آموزشی مؤسسه مراجعه نمایند (تاریخ مذکور تحت هیچ شرایطی تمدید نمی گردد).

۲ – آندسته از دانشجویانی که پرونده آنها به شورای موارد خاص استان ارسال شده است، به محض دریافت نتایج ضمن اطلاع رسانی از طریق همین سایت زمان انتخاب واحد تعیین می گردد.