پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
جمعه, ۸ اردیبهشت , ۱۳۹۶
نتایج شورای موارد خاص (مشروطی و سنواتی) ترم ۹۵۱

نتایج شورای موارد خاص

 

نکات قابل توجه

۱ – آندسته از دانشجویانی که با ادامه تحصیل آنها از نیمسال ۹۵۲ موافقت شده است جهت انتخاب واحد از تاریخ ۱ الی ۴ اسفند به سامانه آموزشی مؤسسه مراجعه نمایند (تاریخ مذکور تحت هیچ شرایطی تمدید نمی گردد).

۲ – آندسته از دانشجویانی که پرونده آنها به شورای موارد خاص استان ارسال شده است، به محض دریافت نتایج ضمن اطلاع رسانی از طریق همین سایت زمان انتخاب واحد تعیین می گردد.