پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
پنجشنبه, ۲۹ تیر , ۱۳۹۶
قابل توجه کلیه دانشجویان – اطلاعیه مهم

شروع کلاس های ترم جاری از ۲۳ بهمن ماه می باشد .

آندسته از دانشجویان ترم آخر که تقاضای اخذ درس دارای تداخل کلاسی یا امتحانی دارند می بایست از تاریخ ۱ الی ۴ اسفند ماه با مراجعه به اداره آموزش نسبت به دریافت و تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمایند .