انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
شروع بازه زمانی دریافت کارت ورود به جلسه

دانشجویان گرامی با مراجعه به پرتال آموزشی پس از تکمیل فرم های ارزشیابی اساتید نسبت به دریافت کارت اقدام نمایید. لازم به توضیح است که دانشجویان بدهکار امکان دریافت کارت را نداشته و از حضور آنها در جلسه امتحان ممانعت بعمل خواهد آمد