انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
پنجشنبه, ۲۷ مهر , ۱۳۹۶
شماره دانشجویی و برنامه کلاسی ورودی جدید

فایل شماره دانشجویی

برنامه کلاسی آزمون سراسری

برنامه کلاسی کاردانی به کارشناسی

برنامه کلاسی کاردانی نظام جدید