امام صادق (ع) فرمود: هر چیزى پاداش و مزدى دارد، مگر اشکى که براى ما ریخته شود ـ که چیزى با آن برابرى نمى‏کند و مزد بى اندازه داردـ .(جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص548

 

نکته روز
چهارشنبه, ۱ شهریور , ۱۳۹۶
شماره دانشجویی و برنامه کلاسی ورودی جدید

فایل شماره دانشجویی

برنامه کلاسی آزمون سراسری

برنامه کلاسی کاردانی به کارشناسی

برنامه کلاسی کاردانی نظام جدید