پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
اعلام رای شورای موارد خاص جهت دانشجویان مشروطی- سنواتی

اعلام رای شورای موارد خاص جهت دانشجویان مشروطی- سنواتی

****

لازم به توضیح است، دانشجویانی که وضعیت آنها توسط شورای موارد خاص استان تعیین می گردد تا اطلاع ثانوی اجازه انتخاب واحد نداشته و میبایست منتظر اعلام زمان انتخاب واحد خود از طریق اطلاعیه های دانشگاه در وب سایت باشند