انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
جمعه, ۲ تیر , ۱۳۹۶
اعلام تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۵-۹۶ و زمانبندی انتخاب واحد

تقویم آموزشی ۹۵-۹۶ 

 

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۵-۹۶ به تفکیک مقطع

کاردانی : ۲۱ الی ۲۴ شهریور

کارشناسی : ۲۲ الی ۲۴ شهریور

کارشناسی ارشد : ۲۳ الی ۲۴ شهریور

 

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۵-۹۶ به تفکیک مقطع

کاردانی : ۱۷ الی ۲۰ بهمن

کارشناسی : ۱۸ الی ۲۰ بهمن

کارشناسی ارشد : ۱۹ الی ۲۰ بهمن

 

لازم به توضیح است جهت فعال شدن انتخاب واحد واریز مبلغ علی الحساب الزامی می باشد