به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران به نقل از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، اسامی ۱% دانشمندان برتر ایرانی را اعلام کرد که بر اساس آن پروفسور جهانبخش رئوف رئیس محترم هیات موسس در موسسه آموزش عالی پارسا جزء ۱% دانشمندان برتر ISI  قرار گرفتند .

شناسایی و معرفی پژوهشگران یک درصد برتر در حوزه‌های موضوعی مختلف با استفاده از داده‌ها و تحلیل‌های پایگاه WOS و شاخص‌های اساسی علم (ESI) صورت می‌پذیرد. در این راستا، تعداد استنادهای صورت گرفته به پژوهش‌های محققان دنیا در ۱۰ سال اخیر  شمارش شده و محققان در ۲۲ رشته موضوعی طبقه‌بندی می‌شوند. سپس این فهرست براساس تعداد استنادهای دریافتی به صورت نزولی مرتب‌سازی شده و یک درصد برتر از هر رشته به عنوان دانشمندان برتر انتخاب می‌شوند .