جهت دریافت فایل تقویم آموزشی کلیک کنید

انتخاب واحد رشته های مقاطع غیر ارشد روز های ۱۷ و ۱۸ شهریور

انتخاب واحد رشته های مقطع ارشد روزهای ۱۹و ۲۰ شهریور

.