قابل توجه دانشجویان گرامی: با توجه به نزدیک شدن به ایام امتحانات پایانی نمیسال ۹۹۱ جهت اطلاع از زمان دقیق برگزاری امتحانات و مشاهده جزئیات دروس از تاریخ دوشنبه ۲۲ دیماه با مراجعه به سامانه آموزشی اقدام لازم بعمل آورید .

همچنین توجه به نکات ذیل ضروریست :

۱- دریافت کارت فقط در صورت تکمیل پرسشنامه های نظر سنجی و تسویه حساب مالی دانشجو امکان پذیر است .

۲- ملاک اساتید جهت برگزاری آزمون های مجازی ارسال و رویت کارت ورود به جلسه دانشجو می باشد . همچنین اداره آموزش لیست دانشجویان فاقد کارت را نیز به اساتید جهت جلوگیری ازشرکت فرد در آزمون تحویل می نماید .(دریافت کارت الزامیست)