قابل توجه دانشجویان گرامی:

لطفا جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون پایان ترم از تاریخ ۱ دیماه ۹۷ پس از تکمیل فرم ارزشیابی اساتید و پرداخت مانده بدهی از طریق سامانه آموزشی اقدام فرمایید .