به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند از تاریخ شنبه ۳۰ آذر ماه با مراجعه به پرتال دانشجویی ضمن تکمیل فرم های ارزشیابی و پرداخت بدهی ترم نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند .