به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند جهت انتخاب واحد ترم جدید از تاریخ ۲۱شهریور الی ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ به سامانه آموزشی مراجعه نمایند .

مبلغ علی الحساب جهت فعال سازی سامانه جهت انتخاب واحد

مقطع ارشد : شهریه ثابت + ۴۰۰۰۰۰۰ ریال

مقاطع غیر ارشد : شهریه ثابت + ۳۰۰۰۰۰۰ ریال