برنامه کلاسی دانشجویان جدیدالورود براساس مقطع تحصیلی

رشته های حسابداری بازرگانی مقطع کاردانی پیوسته

رشته های حسابداری و مهندسی نرم افزار کامپیوتر مقطع کارشناسی ناپیوسته

(جدید) رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته

رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ارشد

جهت مشاهده شماره دانشجویی کلیک نمایید

.

.