برابر اعلام سازمان سنجش و صدور مجور جهت پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت، متقاضیان گرامی ضمن مطالعه اطلاعیه سازمان سنجش جهت کسب اطلاعات بیشتر به موسسه مراجعه یا با شماره تلفن ۰۱۱۳۵۲۵۰۶۸۲ تماس حاصل فرمایند . (دریافت اطلاعیه)