به اطلاع دانشجویان متقاضی وام دانشجویی در ترم اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹ می رساند زمان ثبت درخواست در سامانه صندوق رفاه دانشجویان به آدرس bp.swf.ir از ۱۵ مهرماه لغایت ۳۰ آبان ماه ۹۸ می باشد .