به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند زمان پایان کلاس های غیرحضوری (مجازی) ۲۹ خرداد ۹۹ بوده و آزمون پایان ترم نیز در بازه زمانی ۷ الی ۱۷ تیرماه ۹۹ به صورت حضوری برگزار می گردد .

لازم به توضیح است زمان و ساعت امتحانات به توجه به وضعیت بوجود آمده مشمول تغییرات خواهد بود که متاقبا اطلاع رسانی خواهد شد .