برابر اعلام سازمان سنجش، موسسه آموزش عالی پارسا  حوزه امتحانی برخی از داوطلبان این آموزش در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۳ و ۲۴ خرداد ۹۸ خواهد بود . داوطلبانی که حوزه برگزاری آنان در کارت ورود به جلسه آزمون نام موسسه آموزش عالی پارسا درج شده جهت کسب هرگونه اطلاعات و دریافت آدرس دقیق موسسه از طریق گزینه “تماس با موسسه” در منوی سایت اقدام فرمایند