پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص زمان انتخاب واحد ترم جدید موارد ذیل را به اطلاع دانشجویان گرامی می رسانیم

۱- انتخاب واحد در بازه زمانی اعلامی برای کلیه دانشجویان فعال می باشد

۲- انتخاب واحد پس از واریز مبالغ اعلامی توسط سامانه آموزشی فعال می شود

( دانشجویان غیر ارشد =شهریه ثابت + ۲۰۰۰۰۰۰ریال)

(دانشجویان ارشد= شهریه ثابت + ۳۰۰۰۰۰۰ریال)

دانشجویان تحت پوشش نهاد های حمایتی که معاف از پرداخت شهریه می باشند میبایست قبل از انتخاب واحد طی تماس تلفنی ابتدا با امور مالی نسبت به حذف شهریه و سپس باامور آموزش نسبت به ثبت اننخاب واحد اقدام نمایند . لازم به توضیح است قبل از تماس دروس انتخابی باید مشخص گردد .

شماره تماس امور مالی ۰۱۱۳۵۲۵۰۶۸۴ داخلی ۱۰۴

شماره تماس جهت ثبت انتخاب واحد ۰۱۱۳۵۲۵۰۱۶۹