به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند زمان انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از ۲۱ الی ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ می باشد. همچنین پرداخت بدهی و شهریه علی الحساب جهت انتخاب واحد ضروری می باشد.