اطلاعیه انتخاب واحد ترم جدید(۹۸۲)
انتخاب واحد ترم جدید از روز یکشنبه ۱۳ بهمن الی چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه بوده و امکان انتخاب واحد در این بازه زمانی برای تمام دانشجویان امکان پذیر می باشد
شهریه علی الحساب برای ترم جدید :
مقطع ارشد = شهریه ثابت +۳۰۰۰۰۰۰ ریال
مقاطع غیر ارشد= شهریه ثابت + ۲۰۰۰۰۰۰ ریال